Trzeci Maja

Może być ażeby się wszystko na sucho skończyć miało, a wasz Hetman co się tak odgrażał?
SUCHORZEWSKI.
Hetman tam siedzi jeszcze... blady... z ustami zaciętemi... czeka...
nie wiem na co... widziałem go drżącym i pomieszanym... tłum ryczy jak dziki zwierz... przychodził Kurdwanowski po rozkazy... Hetman zmilczał.
AMBASADOR.
Może jeszcze chwila nie nadeszła sposobna... Na męztwie mu nie zbywa... a w szable brzęknąć lubi.
SUCHORZEWSKI.
Bezprzytomny znalazłem się za bramą... Co począć. Mówcie?
mam powracać? sponiewierali mnie... Czy próbować jeszcze..?
_(Ambasador rusza ramionami)._
A! nie! dosyć tego
_(pada na ławą) _
Manifest zaniosę do grodu!
Przed Europą całą zaprotestuje republikanin Suchorzewski... przeciwko zamachowi na wolność republikań-
ską... Nie pozwolimy zadać gwałtu odwiecznym prawom szlacheckim...
w chłopów się nie damy obrócić! nie! nie... nie!
AMBASADOR.
Masz pan słuszność, protestować trzeba... i odwołać się do gwarancyi N. Imperatorowej.
SUCHORZEWSKI.
Hetman jeszcze czeka! kto wie? zagrają może...
AMBASADOR.
_(z ironią)._
Jakżeby to się tak na sucho skończyć mogło!
_(Milczenie _— _przysłuchują się _— _Zdala od strony zamku słychać ogromny okrzyk radości)._
_ _
AMBASADOR.
Co to być może?
SUCHORZEWSKI
(_ręką rzucając).
_
Ryczą tygrysy, pastwią się nad ojczyzną.
_(Okrzyki coraz głośniejsze za sceną)._
_ _
AMBASADOR.
Miałożby wszystko być skończonem...
A waleczny Hetman co się tak odgrażał?
SUCHORZEWSKI.
_(wstaje pogrążony w myślach i odchodzi mówiąc sam do siebie)._
Zaprotestujemy po grodach, przed Europą całą...
Chamów i łyków stawią z nami na równi! z nami cośmy 900 lat chrześciaństwa bronili... Nie! tego nie dopuścimy. Apellujemy choćby do samego Boga... Źrenica wolności...
(_Głos coraz cichnie). _
_ _
_ _
Scena VI.
_AMBASADOR stoi milczący. Od zamku nadchodzi blady i pomieszany KURDWANOWSKI._
AMBASADOR.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 Nastepna>>