Trzeci Maja

Wszystkie cztery części świata w niej się kochają. Na jej skinienie poszłyby może armie monarchini północy, bo rządzi jednym z ich wodzów i despotycznie nim włada.
Gdy ją widzę u jego boku, wydaje mi się jak ta różyczka przy moich łachmanach.
KSIĘŻNA
_(rzucając się ku niemu)._
Obrzydliwy oszczerco! to potwarz niegodna!
ŻEBEAK.
Cóż to za skromność zbyteczna! dlaczego się tak wielkiego zapierasz zaszczytu, w kajdanach twych jęczy najdumniejszy z ambsasadorów.
KSIĘŻNA.
Niegodziwy człowiecze!
kto ty jesteś?
_(chce mu zedrzeć maskę) _
Jak śmiesz....
ŻEBRAK.
Przecież to chwała, zwyciężyć wodza niezwyciężonej carowej.
_(śmieje się)._
_ _
KSIĘŻNA.
Bezwstydny.
KIERDEJ.
Nie masz nad nikim litości.
ŻEBRAK.
Uczyniłem to przez wdzięczność za to, że mnie tą wonną obdarzyła różyczką.
Nie przynosiż jej to chluby, że włada reprezentantem najpotężniejszego mocarstwa, że dla niej kosztem skarbu imperatorowej fajerwerki się palą i z dział moskiewskich w dzień jej
imienin dają ognia? Jeślibyś zgrawszy się w faraona, uczuł potrzebę wejścia w stosunki z kassą moskiewską, poleć się tylko jej protekcyi. Paktol ci w kieszeń popłynie.
KSIĘŻNA.
To okropne! Kierdeju! ratuj mnie! Ten człowiek! ten człowiek śmie...
_(płacze) _
znęcać się potwarzą nad bezbronną kobietą. Cóż ty pomyślisz o mnie! O Boże!
_(Żebrak wymyka się, ukłoniwszy)._
_ _
KIERDEJ
_ (zbliżając się do księżnej). _
Uspokój się pani.
Scena V.
_KIERDEJ, KSIĘŻNA._
KSIĘŻNA
_(łkając).
_
Usłyszeć rzuconą w oczy potwarz taką, być obluzganą błotem i to w oczach człowieka, przed którymbym najbardziej pragnęła okazać się czystą i niewinną... O mój Boże!
_(Zdejmuje maskę). _
Poznajesz mnie?
KIERDEJ.
Marya! serce moje dawno cię przeczuwało. To ty!
KSIĘŻNA
_(smutnie)._
Tak — ja, to ja jestem!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 Nastepna>>