Trzeci Maja

Widział to kto podobne głupstwo — mieliśmy gwarancyę najpotężniejszego mocarstwa, zrzucono ją jako jarzmo, mieliśmy wolność, chcą niewoli. O! ci patryoci! patryoci!
KIERDEJ.
Przyznam się panu, że tę gwarancyę istotnie trzeba za szkłem chować jak osobliwość! Gwarancyę najdespotyczniejszego państwa, ręczącego za swobodę republikańską... Prawda...
to była rzadka rzecz!
(_śmieje się)._
_ _
ZAPONI.
Choćby nam i djabeł ręczył, byle silnym był... co mi tam...
KIERDEJ.
Przyznam się panu, że ja od djabła i wolności bym nie wziął...
ZAPONI.
A! przepraszam! omyliłem się, pan Podczaszyc należysz do patryotów! cha! cha!
KIERDEJ.
A pan, panie kapitanie — do?
ZAPONI.
Licz mnie pan gdzie chcesz... byle nie do tych patryotów, do których należysz.
KIERDEJ.
Niech się pan nie lęka...
w jednym szeregu nie staniemy nigdy.
ZAPONI.
(z_ przekąsem).
_
Przyznam się, że po synu czcigodnego Podczaszego Kierdeja coś lepszego bym się był spodziewał, nie takiej lekkomyślności, by się dat im wziąść na plewy...
KIERDEJ.
Panie kapitanie — racz pamiętać, że ja już z małoletności wyszedłem i guwernera nie potrzebuję.
ZAPONI.
Bierz to pan jako chcesz... ja prawdę mówić zwykłem...
KIERDEJ.
Ja wcale tego nie biorę, ani tak, ani owak, oddaję waćpanu jego naukę, abyś sobie jej użył dla kogo innego.
Niemłodym pan jesteś, a z ludźmi mówić się nie nauczyłeś, i słowa mierzyć.
ZAPONI.
Uczyć pana nie myślałem... boć wiem że są ludzie co nauk nie przyjmują...
a jeźli słowa moje nie w smak... no... toć stoję i nie uciekam i odpowiedzieć jestem gotów..
KIERDEJ
_(śmiejąc się)_
Cha! cha!
Wiem, wiem o tem, panie kapitanie i zaczynając rozmowę wiedziałem na czem się ona skończy..
Wiedziałem że pana tu spotkam, i że postarasz mi się coś podobnego powiedzieć, i że życzysz sobie zmierzyć cię ze mną... bo cię o to proszono...
ZAPONI.
_(zmieszany)_
Co to jest?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 Nastepna>>