Trzeci Maja

Może to być pewnego rodzaju rozrywką dla osób, które potrzebują wrzawy, krzyku i zgrai, aby w nich odżyły... ale cóż za mięszanina! co za maniery! jakie towarzystwo!
c'_est assomant._
_ _
KSIĘŻNA.
W istocie towarzystwo bardzo mieszane.
AMBASADOR.
Dziś w modzie jest popularność...
bawi to ludzi zuży tych, to nowość; ale człowiekowi lepszego tonu wejść w ten tłum, nie wiedząc o kogo się ociera, narażać się, na grubianstwa.
KSIĘŻNA.
Reduta wczoraj pełną była jednak osób najlepszego towarzystwa.
AMBASADOR.
Wszechwładna moda!
Zresztą, panie kochane jesteście czasem niezrozumiałemi; pani Krakowska jeździ na hecę, najsłabsze nerwy lubią najokrutniejsze widoki.
Pani mi wczoraj szczerze żal było, boś stworzoną do życia w innej atmosfe rze, by być ozdobą pierwszych salonów stolicy.
KSIĘŻNA.
Ja, panie hrabio, najmniejszego ku temu powołania nie czuję, owszem zdaje mi się, żem stworzoną, by żyć w cichym zakątku wiejskim. Wzdycham do wsi, do ciszy!
do życia w małem kółku rodzinnem... to jedyne moje pragnienie —
AMBASADOR.
Które bodajby się nie ziściło, boby nas pozbawiło jedynej gwiazdy, która na tem szarem niebie świeci.
KSIĘŻNA.
Pan hrabia zawsze jest do zbytku grzecznym.
AMBASADOR.
To nie komplement, ani powszednia grzeczność, to wykrzyk serca.
KSIĘŻNA
(_na stronie). _
O mój Boże!
(_głośno) _
Prześliczny mamy dzień majowy!
AMBASADOR.
Dla mnie on nie ma uroku, bo czoło pani zasępione.
KSIĘŻNA.
Był dziś hrabia w Saskim ogrodzie?
AMBASADOR.
Prawdziwie, że nie umiałbym powiedzieć, gdziem dziś był...
tak mi na sercu ciężko.
KSIĘŻNA.
Hrabia jesteś tak zajęty tyla sprawami, tak ważnemi.
AMBASADOR.
O wszystkich zapominam dla jednej, która dla mnie jest najważniejszą.
KSIĘŻNA.
Domyślam się, że hrabia zapewne życzyłby sobie pomówić z ojcem moim.
AMBASADOR.
(_chmurno). _
O!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 Nastepna>>